Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ LIFE

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δύο άτομα, έναν δασολόγο και έναν οικονομολόγο, για την κάλυψη των αναγκών της και με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης αρκούδας και ανθρώπου στον Νομό Καστοριάς".

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (οδός Γράμμου 62, 2ος όροφος, Τ.Κ. 52100, Καστοριά), μέχρι την 21.10.2013 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2467083441-2, Κος Τσαπάρας Βασίλειος.

Κατεβάστε:

την περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER