Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 4ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER

Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13/2014 απόφαση της  ΕΔΠ Leader, παρατείνει κατά ένα μήνα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων (υποψήφιων επενδυτών) της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του μέτρου 4.1 του τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 18.08.2014 και ώρα 14.30


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER