Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΣΜΕ LEADER 2015

ΣΜΕ LEADER 2015

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν οικονομολόγο, έναν πολιτικό μηχανικό, έναν μηχανολόγο μηχανικό και έναν δασολόγο, για την κάλυψη των αναγκών της και με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής  - υλοποίησης του τοπικού Προγράμματος στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.)  2007 – 2013»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (οδός Γράμμου 62, 2ος όροφος, Τ.Κ. 52100, Καστοριά), μέχρι την Τρίτη 30.12.2014 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2467083441-2, Κος Τσαπάρας Βασίλειος.

Κατεβάστε:

Το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER