Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ ΤΟΠΣΑ

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για την σύναψη μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο Οικονομολόγο, για την κάλυψη των αναγκών της με αντικείμενο την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης "Σχέδιο για την απασχόληση - νέες ευκαιρίες".

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι τα γραφεία της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝΚΑΣ στην Καστοριά, οδός Γράμμου 62, μέχρι την  20/02/2015 και ώρα 14:00.

Την περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER