Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Μ. 4.1 LEADER

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 4η προκήρυξη του μέτρου 4.1 του τοπικού προγράμματος "ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER", με τον πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθησαν, ανά δράση, από το πρακτικό υπ’ αριθ. 2/2015 (18.02.2015) της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.

Κατεβάστε τον πίνακα κατάταξης σε μορφή pdf.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερολογιακών (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αναλυτικού δελτίου αξιολόγησης της πρότασής τους. Η ένσταση υποβάλλεται στα γραφεία της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER