Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33099/54/Β/95/003

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 070711910000

Α.Φ.Μ. : 094356981

Καστοριά 31 /3 /2015

Αριθμ.Πρωτ. -3060 -

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε έκτακτη γενική συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Γράμμου 62 Καστοριά, την 30η του μήνα Απριλίου  2015 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 13:00 μ.μ.  με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.  Εκλογή αιρετών μελών για το  Διοικητικό Συμβούλιο της  εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού.

2.  Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν πρέπει έγκαιρα να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Καστοριά  31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Η πρόσκληση σε μορφή pdf


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER