Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΦΙΛ

Γενικά στοιχεία

Πλήρης επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Νομική μορφή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Έτος σύστασης: 1995
Ταχ. Δ/νση: Γράμμου 62, ΤΚ 52100, Καστοριά
Αριθμός τηλεφώνου: 2467083441-2
Αριθμός Fax: 2467021349
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
URL:  www.ankas.gr
Α.Φ.Μ.: 094356981
Δ.Ο.Υ: Καστοριάς

Νομική Μορφή

Η ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ως Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν 3463/8-06-2006, ΦΕΚ 114 τ. Α’.

Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. είναι:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο
Απαρτίζεται από έντεκα μέλη (11), εκ των οποίων:
Επτά (7) μέλη είναι αιρετά,
Τέσσερα (4) μέλη ορίζονται από τους παρακάτω φορείς:

 • ένα (1) μέλος από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας,
 • ένα (1) μέλος από το Δήμο Καστοριάς,
 • ένα (1) μέλος από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών,
 • ένα (1) μέλος από το Επιμελητήριο Καστοριάς,

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής

Β. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
Ορίζει επίσης, από τα μέλη του, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτή του.

Ιστορικό

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. ιδρύθηκε τον Μάιο του 1995, με έδρα την Καστοριά και με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Νομού Καστοριάς.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνταν από τους:
1.    Παπουλίδη Δημήτριο – Πρόεδρο της Εταιρίας από την ίδρυσή της ως τον Φεβρουάριο του 2004.
2.    Μήρτσιο Δημήτριο – Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας από την ίδρυσή της ως τον Ιούνιο 2003.
3.    Πασχάλη Οικονομίδη, ως εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
4.    Νικόλαο Ζουλούμη, ως εκπρόσωπο της Ε.ΔΗ.ΚΑ.
5.    Γρηγόριο Κουτσαμποϊκίδη, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς.
6.    Πολύβιο Κυριαζίδη, ως εκπρόσωπο της ΓΕΟΚ.
7.    Γεώργιο Νασιόπουλο, ως εκπρόσωπο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καστοριάς.
8.    Γρηγόριο Μπαντή, ως εκπρόσωπο Κέντρου Ελληνικής Γούνας.
9.    Ηρακλή Μέλλιο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Άργους Ορεστικού.
10.  Βασίλειο Παντελίδη, ως εκπρόσωπο του Δήμου Βιτσίου.
11.  Χρήστο Νάτο, ως εκλεγμένο μέλος.

Η ίδρυση της εταιρίας επιβεβαίωσε μια ευρεία κοινωνική συναίνεση με την συμμετοχή όλων των φορέων. Θεωρήθηκε σημαντικό επίτευγμα για τον Νομό Καστοριάς, διότι ιδρύθηκε μια αναπτυξιακή εταιρεία που θα αποτελούσε τον μοχλό ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, ξεκινώντας από την υλοποίηση του προγράμματος Leader ΙΙ.

Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. είναι:

 • Διαχείριση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων,
 • Ενημέρωση ιδιωτών για τα εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά  προγράμματα,
 • Εκπόνηση μελετών - υποβολή προτάσεων,
 • Επιτελική – τεχνική υποστήριξη του προγραμματισμού της ανάπτυξης της περιοχής,
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε ιδιώτες,
 • Έρευνα και τεκμηρίωση στοιχείων,
 • Κατάρτιση – επιμόρφωση,


Εκτός από τα προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται ή διαχειρίστηκε, βασικός στόχος της Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. είναι η τεχνική στήριξη όλων των φορέων της Π.Ε. Καστοριάς με την εκπόνηση μελετών, την παροχή συμβουλών, την σύνταξη προτάσεων και την πληροφόρηση για θέματα ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης.

Πολιτική Ποιότητας

Η ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών της, για την τελική ικανοποίηση των πελατών της, δεσμεύεται στα εξής:

 • Θεμελιώδης αρχή και δέσμευση της διοίκησης της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. είναι η συνεχής προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 • Στόχο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που να εκπληρώνουν τις προσδοκίες των πελατών (δημόσιων φορέων και ιδιωτών).

Η ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. δεσμεύεται επίσης:

 • να αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με έργα ανάπτυξης της περιοχής δραστηριοποίησής της,
 • να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των έργων αυτών,
 • να σχεδιάζει και ωριμάζει κατάλληλα τα έργα τα οποία προτίθεται να διαχειριστεί, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες τεχνικές που προτείνονται από τις αρμόδιες αρχές,
 • να εφαρμόζει συστηματικά και χωρίς αποκλίσεις τις απαραίτητες διαδικασίες διαχείρισης έργων σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς,
 • να εξασφαλίζει την βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την εκτέλεση των έργων,
 • να εφαρμόζει πλήρως τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαχείριση και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και κάθε σχετιζόμενης λειτουργίας,
 • να εφαρμόζει αποτελεσματικά και βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.


Έργο

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (Leader II και Leader +, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, Προγράμματα Interreg, Life, Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής, κ.ά.).

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. διαχειρίστηκε σημαντικές παρεμβάσεις και επιτέλεσε έργο από την ίδρυσή της έως σήμερα, ιδίως στην διαχείριση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και στην εκπόνηση μελετών.

Παρακάτω αναφέρεται επιγραμματικά το έργο της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. σχετικά με την διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή την συμμετοχή σε δράσεις και πρωτοβουλίες.

Γ’ ΚΠΣ:

Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + στον Νομό Καστοριάς "Διαδρομή στην φύση και τον πολιτισμό

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου στον Νομό Καστοριάς

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Νομού Καστοριάς

Δικτυωθείτε

Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Δυτικής Μακεδονίας - Γραφείο Νομού Καστοριάς

Ολοκληρωμένες παραμβάσεις υπέρ των γυναικών

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας - Αλβανίας


Β’ ΚΠΣ:

Υλοποίηση Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader II

Διαχείριση Προγράμματος Life πρώην Κοινότητας Δισπηλιού

Υλοποίηση δράσεων Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής Νομού Καστοριάς

Παρακολούθηση Προγράμματος Interreg II Νομού Καστοριάς

 

Δίκτυα και συνεργασίες

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. συμμετέχει και σε δίκτυα συνεργασιών:

 • Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013,
 • Ελληνικό Δίκτυο Leader,
 • Δίκτυο Πίνδος,
 • ΟΚΑΝΑ.


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER